BMX Bikes / T / Titan / 1987 Titan Ti-Lite TI-1000 Mini
1987 Titan Ti-Lite TI-1000 Mini

1987 Titan Ti-Lite TI-1000 Mini

Survivor in 100% og‘


No more words!

Submitted by Kai1973

  • Race
  • Company: Titan
  • Model: Ti Lite
  • Wheel Size: 20"
  • Headtube size: 1"