BMX Bikes / S / Sekai

Sekai (1979–1986)

Sekai BMX Models by year

1979

Sekai Superhawk (350 – 4130)

Sekai Viper (380 – Mild Steel/Hi-Ten)

Sekai Skybird (450 – 4130)

1980

Sekai Earthquake (4130)

1983

Sekai Firefox (360 – TriMoly)

Unknown Year

Sekai Challenger 250

More info here..

View Cart →