BMX Bikes / S / Schwinn / 1981 Schwinn Mag Scrambler

1981 Schwinn Mag Scrambler
 

1981 Schwinn Mag Scrambler

Survivor. Serial number date code December 1980. Chestnut/Yellow Mag Scrambler.

Submitted by denbo

View Cart →