BMX Bikes / O / O'BRIEN / 1983 O`BRIEN Turbo Zero
1983 O`BRIEN Turbo Zero

1983 O`BRIEN Turbo Zero

Buget bike from West Germany

O`Brien Turbo Zero with...Bernardi Mozzi Moto "Twin" wheels. Leo redline tyres. Aeroyal seat. Altenburger Brilliant brakes.